Skip หน้าหลักSkip ไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 วันนี้ จันทร์, 22 ตุลาคม 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของพัชรมัย  แก้วบรรจง
การประชุมปฏิบัติการระบบการจัดการความรู้ออนไลน์
โดย พัชรมัย แก้วบรรจง - พฤหัสบดี, 6 กันยายน 2018, 03:57PM
 
กำหนดการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้ระบบออนไลน์ต้นแบบในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4 กรณีศึกษาโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จังหวัดสตูล ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีกลุ่มเป้าหมายครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประเภทของรายวิชา


รายวิชาที่มีอยู่